På en måte er vi alle alene i oss selv. Ingen kan komme inn i oss og se hvordan vi har det. Ingen kan se ut gjennom våre øyne og høre med våre ører. Prisen for å være bevisst sin individualitet er at vi alltid bærer en ensomhet med oss. Vi lever alene. Ingen kan leve for oss. Og vi dør alene. Ingen kan dø for oss. Vi har individuelle behov, individuelle opplevelser og individuelle historier. Når vi leser en bok har vi en individuell opplevelse av boken. Det er den ene synsvinkelen. 2012-11-14 17.17.40

Men sett fra en annen synsvinkel er vi aldri alene. For ingen kan løsrive seg helt fra den sammenheng vi står i. Vi er føler et bånd til de mennesker som har levd før oss. Vi knytter bånd til mennesker omkring oss. Gode bånd og bånd som ikke er fullt så gode. Og vi trenger andre for å kunne leve, både praktisk og emosjonelt. Gjennom tegn, uttrykk, berøring, bilder og ord kan vi nå hverandre og kjenne at vi er en del av en større sammenheng. Gjennom usynlige tråder er vi knyttet sammen.

Men den muntlige fortellingen er en kollektiv hendelse. Den skjer der flere er til stede samtidig. I et rom der en historie blir fortalt, vil historien bli preget av hvem som er til stede og hva som skjer mellom menneskene som lytter til historien. Er tilhørerne der veldig fiendtlige eller skeptiske til hverandre, vil fortelleren ofte merke at det blir tungt å fortelle. Nærmest som å kjøre bil med håndbrekket på. Er tilhørerne der gode venner og trygge på hverandre, kjennes det gjerne lettere å fortelle, og fortelleren kan la seg rive med og gi etter for spontane innfall. Vi er alene. Men vi er ikke alene. Ingen reagerer helt uavhengig av sine omgivelser.

I et samfunn oppstår det kollektive myter og kollektive symboler. Myter som er blitt til innenfor kulturer og religioner og som forklarer og setter universet på plass.  Myten om Demeter og Persefone beskrev for datidens samfunn hvorfor man hadde fått årstidenes skiftninger, og hvordan de skulle respekteres.

Den grønlandske fortellingen om hvordan lyset ble til, sier noe om hvorfor døden og livet hører sammen. Mytene gir mennesker en plass og forteller menneskene hvordan de skal forholde seg og hvorfor. De forteller oss hvem vi er og hvilken plass vi har. Nå kan vi lese myter i bøker og på nettet. Greske myter, grønlandske myter, norrøne myter og så videre og så videre. Det er gjerne sånn at når myter utgis i bøker under navnet myter, tror man ikke lenger på dem. De har fått en symbolsk betydning. Hvis man tror at Kristus faktisk og fysisk (og ikke bare i åndelig forstand) oppstod fra de døde, vil man ikke presentere historien om dette som «Oppstandelsesmyten».

Det er vanskeligere å oppdage kollektive myter, fortellinger og sannheter når de er aktive, og vi selv lever midt oppi dem. Det kan være ting vi uten videre tar for gitt. Det er selvfølgelig at nordmenn er friluftsmennesker, at Amundsen og Nansen var helter, at Norge er en fredselskende nasjon og at alle skal ha det bra på julaften. Det er kollektive og allmenne sannheter som ikke blir utfordret før det kommer folk fra andre kulturer med andre sannheter, eller vi opplever noe som gjør at ting ikke helt stemmer med den kollektive myten.

På samme måte har hver og en av oss noen personlige myter. Det er noe vi tar for gitt med oss selv. Carl Gustav Jung sier at det enkelte menneske har sin helt private psykologi. Vi har mye felles. Men vi har også våre helt personlige symboler og historier. De forteller oss hvem vi er, de styrker vår identitet som det spesielle individet hver og en av oss er. Eksempel på en personlig myte er historien om hvordan jeg ble til og hvorfor. Historier som er blitt fortalt rundt unnfangelse, svangerskap og fødsel, hva som ble sagt og gjort rett etter fødselen, blir ofte en del av en persons personlige mytologi. Det er noe som forklarer hvorfor jeg er her og rettferdiggjør min plass. Slike personlige myter kan noen ganger forklare hvorfor en person er som hun er. Det som mor, far eller andre nære personer har fortalt sammen med slutninger man selv har trukket, utgjør et sett med grunnregler, naturlover for myten. Vi kan gjenkjenne en persons personlige mytologi når det blir sagt ting som:

«Jeg ble født for tidlig, skjønner du, det er derfor jeg alltid er sent ute nå».

«Jeg er født i løvens tegn. Det er derfor jeg blir så sint».

«Jeg ble unnfanget i en gammel Amazon, skjønner du, det er derfor jeg er så glad i biler».

Den kulturelle bakgrunn veves sammen med den personlige mytologi og blir til et sett med personlige symboler som den enkelte er mer eller mindre klar over. Kollektive myter kan være nedskrevne fortellinger som norrøne guder og forestillinger eller kristendommens symboler og fortellinger. Men det kan også være andre overbevisninger som ligger dypt i kulturen.

Når en fortelling, et eventyr eller en myte treffer et menneske på en spesiell måte, er det gjerne fordi symbolene i fortellingen møter personlige symboler og myter hos vedkommende. En god forteller, en helbredende forteller, søker dette møtet. Når vi spør en forteller om hva som har vært de beste øyeblikk under en fortelling, så svares det som regel at det var øyeblikk der man virkelig opplevde å treffe noe grunnleggende og vesentlig hos sine tilhørere. Slike øyeblikk der man kjenner at man er ett med tilhørerne og har en felles energi.

Reklamer